BESTWAY®-produsentens garanti

Bestway tilbyr ettersalgsservice til dets kunder iht. det europeiske direktivet 1999/44/EF og nasjonal lovgivning.

Warranty_tips_2

For å motta informasjon om produktene våre eller sende inn et garantibevis, besøk https://www.bestwaycorp.no/support/indexog fyll ut all nødvendig data. Eller du kan kontakte det lokale kundeservicesenteret ditt https://www.bestwaycorp.no/support.

Klargjør følgende dokumenter på forhånd for at vi skal kunne løse forespørselen din enklere og raskere:

- Forespørselkvittering

- Bilde av defekten

- Partinummer

VIKTIG:

Bestway reparerer eller erstatter KUN DEN SKADEDE DELEN, IKKE HELE SETTET.

Bestway forbeholder seg retten til å kreve at varen sendes inn for ytterligere testing.

For å best kunne assistere deg anmoder vi om at all informasjon du oppgir er fullstendig.

Bestway er eneansvarlig for alt som følger av gjeldende lov og av kontraktsmessige forpliktelser (eksempel: art. 3,4,5 direktiv 1999/44/EF).

Bestway vil iht. artikkel 2 av direktivet ikke erstatte noe produkt som anses å ha blitt skjødesløst behandlet eller brukt utenfor brukerhåndbokens retningslinjer.

Bestways garanti dekker fabrikasjonsfeil som blir oppdaget ved utpakking av produktet eller under bruk, innenfor rammene for bruken og advarsler og instrukser som er gitt i brukerhåndboken. Denne garantien gjelder bare for produkter som ikke har blitt modifisert av en tredjepart. Produktet må lagres og håndteres i samsvar med tekniske anbefalinger.

FOR VANLIGE SPØRSMÅL, BRUKERHÅNDBØKER, VIDEOER ELLER RESERVEDELER BER VI DEG SE STØTTESIDEN VÅR: www.bestwaycorp.no/support.

VIDEOENE FINNER DU OGSÅ PÅ VÅR BESTWAY-KANAL PÅ YOUTUBE: www.youtube.com/user/BestwayService.